Skip to main content

SCHOONHEIDSSALON

INSIDE BEAUTY

Voor jouw natuurlijke schoonheid

Privacy beleid

Inside Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacy van bezoekers van de website wordt gerespecteerd en Inside Beauty draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 ingaat.

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij Inside Beauty

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt omdat je gebruik maakt van de diensten van Inside Beauty en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Inside Beauty verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

Inside Beauty bewaart geen enkele informatie op de website en in de database van de website. 
Inside Beauty bewaart binnen de salon jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienstverlening heeft plaatsgevonden. Is er een dienstverlening voor jou dan bewaren Inside Beauty deze gegevens zolang je een klant bent van Inside Beauty.

Inside Beauty verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden.

Je kunt bij Inside Beauty een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou ter beschikking hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inside Beauty.

Inside Beauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op.

Wijziging Privacy Beleid


Inside Beauty behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Inside Beauty adviseert u regelmatig het Privacy Beleid te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heb je vragen of opmerkingen over het Privacy Beleid, neem dan contact met ons op. Inside Beauty zal zo spoedig mogelijk je vraag of opmerking beantwoorden.